Home

Via deze website is het niet mogelijk om een bedrijfsfinanciering aan te vragen voor een bedrag onder de 10.000,–.

Ondernemers, starter, door-starter of gevestigd, groot en klein, moeten de kans krijgen te ondernemen. Ze moeten kansen krijgen hun ideeën te verwezenlijken. Of deze ideeën nou innovatief of een uitbreiding van de activiteiten betreft is onbelangrijk. Wil je de economie stimuleren, moet je ondernemend zijn. Dat kost geld om te investeren.

De eerst aangewezen organisatie om aan te kloppen zijn de banken. Sinds de bankencrisis hebben zij echter hun eisen dusdanig opgeschroefd dat zij nog nauwelijks een partner in business zijn. Alleen dubbel-goud-garande aanvragen worden gefiatteerd. De rest, hoe goed ook onderbouwd, kennen geen genade.

Wij hebben verschillende uitwegen om ondernemers aan krediet te helpen. Het zijn partners die verder willen kijken en die mogelijk bereid zijn risico’s te nemen (zie ook www.bedrijfsplan.nl). Hun deskundigheid is bovenmatig en van deze tijd. Aan hun integriteit hoeft men niet te twijfelen, er is ruimschoots ervaring met het bedrijfsleven. Dat wil niet zeggen dat iedere aanvraag geaccepteerd wordt. Wel kunt u er verzekerd van zijn dat uw aanvraag nauwgezet tegen het licht wordt gehouden en dat de uitslag, hoe dan ook, met heldere argumenten wordt aangegeven.

Bedrijfsfinanciering aanvraag

Mocht u belangstelling hebben vul onderstaand formulier in, waarna u binnen een werkdag contact kunt verwachten. Wilt u direct iemand spreken die u inhoudelijk meer kan vertellen over het aanvragen van een bedrijfsfinanciering? Bel dan naar onze gratis servicelijn: 0800-270.00.26 .

Vanwege de grote aantallen financieringsaanvragen uit hele land via deze website zal het per september 2014 ook mogelijk zijn om in Utrecht langs te komen voor een intakegesprek.

Tijdens dit gesprek kunt u aangeven wat uw plannen zijn en krijgt u direct te horen welke vorm van financiering voor u het beste is om aan te vragen. Ook zult u te horen krijgen of uw aanvraag kans van slagen maakt en welke stappen u vervolgens moet ondernemen om in aanmerking te komen voor de desbetreffende financiering.

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie en natuurlijk van uw bedrijfsplannen zal er gekeken worden of een reguliere banklening haalbaar is. Mocht een banklening om wat voor reden dan ook niet mogelijk zijn, dan zullen de opties van informele financierders/investeerders bekeken worden. Ook zullen alle mogelijke overheids- en gemeentelijke subsidies getoetst worden aan uw financieringsaanvraag.

Mochten er mogelijkheden zijn voor een financiering dan kunt u na het eerste gesprek zelf beslissen of wij uw financieringsaanvraag verder in behandeling moeten nemen of dat u het vervolgtraject zelf gaat uitwerken.

Mochten er (op dit moment) geen mogelijkheden zijn voor een zakelijke lening, dan weet u tenminste dat u de correcte weg heeft bewandeld voor het verkrijgen van een financiering. Met de ontvangen informatie, adviezen en tips, kunt u uiteraard uw voordeel opdoen door uw (bedrijfs)plannen bij te stellen of bij gewijzigde markt- of privesituaties uw aanvraag opnieuw bij ons of bij een andere intermediair in te dienen.