Nieuwe financieringsvormen

Tegenwoordig zijn er veel mogelijkheden voor (startende)ondernemers om aan geld te komen. Deze nieuwe financieringsmogelijkheden bieden ondernemers vaak meer flexibiliteit tegen lagere kosten.

Door goed de financieringsbehoefte in kaart te brengen kan men de beste financieringsvorm uitkiezen.

Bedrijfsfinanciering.nl biedt ondernemers de mogelijkheid om samen met een financieel specialist een financieringsaanvraag op te stellen en deze alleen in te dienen bij de best passende financieringspartijen.

Bedrijfsfinanciering

b2businesslening.nl streeft er naar om leningen binnen 1 werkdag goed te keuren, waarna uitbetaling de volgende dag plaatsvindt. U kunt de lening derhalve gewoonlijk binnen 2 dagen, na goedkeuring door B2 BusinessLening - zakelijke leningen, tegemoet zien. Klik hier voor meer informatie.

Zakelijke lening b2business lening

Meest voorkomende aanvragen:

Financiering starten nieuw bedrijf
Weinig startende ondernemers kunnen hun start volledig zelf bekostigen. Een juiste financiele partner is dan ook erg belangrijk bij de start van een nieuwe onderneming. Klik hier voor meer info.

Aanschaf nieuwe bedrijfsauto
Een groot aantal ondernemers zijn afhankelijk van hun bedrijfsauto. Vaak komen deze ondernemers in de problemen door problemen met hun bedrijfsauto. Klik hier voor meer info.

Financiering uitbreiden bestaand bedrijf
Om te kunnen groeien heeft een bedrijf geld nodig. Veel geldverstrekkers investeren graag in bestaande bedrijven met aantoonbare historische bedrijfsgegevens. Klik hier voor meer info.

Aansluiten bij franchise organisatie
Door een franchise aan te gaan kan een startende ondernemer een vliegende start maken. Er moet echter vaak wel een fee betaald worden aan de franchisegever om te mogen starten. Klik hier voor meer info.

Aanschaf inventaris
Startende winkeliers moeten naast de inkoop van hun winkelvoorraden ook rekening houden met de aanschaf van de bedrijfinventaris. Klik hier voor meer info.


Aanschaf bedrijfspand

Bij herfinanciering wordt een nieuwe financiering afgesloten waarmee de andere schulden in een keer afbetaald worden. Hierdoor kunnen financiƫle voordelen behaald worden. Klik hier voor meer info.

Voorfinanciering kosten
Als ondernemer gaan de kosten voor de baten uit. U zult eerst moeten investeren voordat u de vruchten daarvan kunt plukken. Sommige zaken echter lopen gewoon door, denk bijvoorbeeld aan de huur van uw pand of uw noodzakelijke onttrekkingen om in uw levensonderhoud te voorzien. Klik hier voor meer info.

Voorraadfinanciering
Er gaat veel geld zitten in voorraden. Veel ondernemers onderschatten hoeveel kapitaalsbeslag voorraden innemen. Door voorraadfinanciering aan te vragen wordt het mogelijk om grotere hoeveelheden te bestellen en hierdoor extra besparingen te realiseren. Klik hier voor meer info.

Machinepark uitbreiding
Bedrijven in de productiesector worden vaak geconfronteerd met uitbreidingen van het machinepark. Er zijn veel mogelijkheden om machinepark uitbreidingen te financieren. Leasing is bijvoorbeeld een veel gebruikt instrument.

Bedrijfsovername
Door een bestaand bedrijf over te nemen is het mogelijk om direct te starten. De overnamesom moet natuurlijk wel aanwezig zijn. Klik hier voor meer info.

Financiering crediteuren
Deze vorm van financieren wordt ook wel factoring genoemd. Als ondernemer kan het zijn dat je nog veel geld tegoed hebt van crediteuren. Inmiddels dienen zich wellicht weer nieuwe klanten aan, om deze klanten te kunnen beleveren moet u investeren. Zou het niet handig zijn als uw crediteuren u sneller zouden betalen dan had u daarvoor de benodigde liquide middelen. Met factoring elimineer je de betalingstermijn van je crediteuren. Klik hier voor meer info.

Werkkapitaal
Om de operationele kosten te kunnen betalen is er geld nodig. Soms komen ondernemers onverwachts in de problemen en is er een acuut liquiditeitsprobleem. Klik hier voor meer info.

Funding Circle

Funding Circle richt zich uitsluitend op bedrijfsfinancieringen aan het midden- en kleinbedrijf. Door deze focus kunnen we onze diensten optimaal op jouw behoeften afstemmen. Klik hier voor meer informatie.

Banner 300x600