Bedrijfsfinanciering

Aanvraagformulier

Waarom bij ons aanvragen?

Bedrijfsfinanciering.nl helpt kleine en middelgrote bedrijven aan een lening vanaf 25.000,– voor diverse doeleinden:

 • starten van een nieuw bedrijf
 • aanschaf bedrijfspand (koop/huur/borg)
 • voorraadfinanciering
 • werkkapitaal financiering
 • doorgroeifinanciering

Deze website (bedrijfsfinanciering.nl) is een initiatief van Solvid Ondernemen uit Tilburg. Solvid ondersteunt sinds 2002 ondernemers bij hun financieringsaanvragen.

Naast de formele financieringskanalen (banken, subsidies, crowdfunding) werkt Solvid ook met een selectief netwerk van informele geldverstrekkers.

Afhankelijk van de financieringsaanvraag kijkt Solvid welk financieringskanaal het meest geschikt is voor de desbetreffende ondernemer en zijn financieringsdoeleinden. Ook kijkt Solvid of het mogelijk is om de financieringsaanvraag op te delen naar financieringsdoel.

Aangesloten geldverstrekkers kunnen hierdoor zelf beslissen welk onderdeel van het bedrijfsplan/financieringsdoel, men wil financieren.

Onze specialisten

m1
m2
m3
m4
m5
m6
m8
m9
m10

Onze werkwijze

 1. U vult het aanvraagformulier in.
 2. Wij analyseren uw binnenkomende aanvraag.
 3. Wij nemen binnen een werkdag telefonisch contact met u.
 4. Wij nodigen u graag uit voor een kosteloos gesprek bij ons op kantoor.
 5. U heeft nog geen ondernemingsplan nodig om bij ons een aanvraag te doen, voor ons is de ondernemer het belangrijkste.
 6. Na het gesprek bij ons op kantoor zullen wij uw aanvraag verder in detail uitwerken en neerleggen bij
 7. de bij ons aangesloten geldverstrekkers.U kunt vervolgens zelf bepalen met welke geldverstrekker en onder welke voorwaarden u zaken wilt doen.

Meest voorkomende aanvragen:

Financiering starten nieuw bedrijf
Weinig startende ondernemers kunnen hun start volledig zelf bekostigen. Een juiste financiele partner is dan ook erg belangrijk bij de start van een nieuwe onderneming.

Aanschaf nieuwe bedrijfsauto
Een groot aantal ondernemers zijn afhankelijk van hun bedrijfsauto. Vaak komen deze ondernemers in de problemen door problemen met hun bedrijfsauto.

Financiering uitbreiden bestaand bedrijf
Om te kunnen groeien heeft een bedrijf geld nodig. Veel geldverstrekkers investeren graag in bestaande bedrijven met aantoonbare historische bedrijfsgegevens.

Aansluiten bij franchise organisatie
Door een franchise aan te gaan kan een startende ondernemer een vliegende start maken. Er moet echter vaak wel een fee betaald worden aan de franchisegever om te mogen starten.

Aanschaf inventaris
Startende winkeliers moeten naast de inkoop van hun winkelvoorraden ook rekening houden met de aanschaf van de bedrijfinventaris.


Aanschaf bedrijfspand

Bij herfinanciering wordt een nieuwe financiering afgesloten waarmee de andere schulden in een keer afbetaald worden. Hierdoor kunnen financiele voordelen behaald worden.

Voorfinanciering kosten
Als ondernemer gaan de kosten voor de baten uit. U zult eerst moeten investeren voordat u de vruchten daarvan kunt plukken. Sommige zaken echter lopen gewoon door, denk bijvoorbeeld aan de huur van uw pand of uw noodzakelijke onttrekkingen om in uw levensonderhoud te voorzien.

Voorraadfinanciering
Er gaat veel geld zitten in voorraden. Veel ondernemers onderschatten hoeveel kapitaalsbeslag voorraden innemen. Door voorraadfinanciering aan te vragen wordt het mogelijk om grotere hoeveelheden te bestellen en hierdoor extra besparingen te realiseren.

Machinepark uitbreiding
Bedrijven in de productiesector worden vaak geconfronteerd met uitbreidingen van het machinepark. Er zijn veel mogelijkheden om machinepark uitbreidingen te financieren. Leasing is bijvoorbeeld een veel gebruikt instrument.

Bedrijfsovername
Door een bestaand bedrijf over te nemen is het mogelijk om direct te starten. De overnamesom moet natuurlijk wel aanwezig zijn.

Financiering crediteuren
Deze vorm van financieren wordt ook wel factoring genoemd. Als ondernemer kan het zijn dat je nog veel geld tegoed hebt van crediteuren. Inmiddels dienen zich wellicht weer nieuwe klanten aan, om deze klanten te kunnen beleveren moet u investeren. Zou het niet handig zijn als uw crediteuren u sneller zouden betalen dan had u daarvoor de benodigde liquide middelen. Met factoring elimineer je de betalingstermijn van je crediteuren.

Werkkapitaal
Om de operationele kosten te kunnen betalen is er geld nodig. Soms komen ondernemers onverwachts in de problemen en is er een acuut liquiditeitsprobleem.