HomeWerkkapitaal

Werkkapitaal

Werkkapitaal is nodig om de operationele kosten (salarissen, huur, voorraadkosten, etc) te kunnen te betalen.

Een te laag werkkapitaal kan leiden tot betalingsproblemen of zelfs tot een faillissement.
Het is de kunst om niet teveel werkkapitaal in je bedrijf te hebben, omdat werkkapitaal geen geld oplevert.

Werkkapitaal is het verschil tussen de vlottende activa (debiteuren, liquide middelen en voorraad) en de vlottende passiva (crediteuren en andere kortlopende schulden).


Overbruggingskrediet nodig?

© 2023 · INBC BV